shopup.com
สินค้า จำนวน ราคา รวม
รวม 0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00% 0.00
ผู้จัดส่ง : 0.00

รวมทั้งสิ้น

0.00 บาท

วิธีการชำระเงิน

โอนเงินผ่านธนาคาร
# ธนาคาร บัญชี
1 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
สาขา ไชยปราการ
เลขที่บัญชี 523-7-04857-3
ชื่อ บจ.ไทยลาฮู กาแฟและชา
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
2 ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
สาขา ฝาง
เลขที่บัญชี 238-2-47211-2
ชื่อ น.ส.ธมลวรรณ ศิริพฤกชาด
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

ไม่ได้เป็นสมาชิก

Engine by shopup.com