shopup.com
ราดำเนินธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคอย่างมืออาชีพ เราใส่ใจตั้งแต่กระบวนการเพาะปลูก เก็บเกี่ยว แปรรูป และบรรจุ ในทุกๆขั้นตอนเป็นไปอย่างพิถีพิถันเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์กาแฟออร์แกนิค และผลิตภัณฑ์ชาออร์แกนิค ที่มีคุณภาพสูง ในหลากหลายรสชาติที่ท่านสามารถเลือกได้ตามความชื่นชอบของท่าน
     
                                                                                     ร้านกาแฟ  PUMUEN COFFEE & TEA
 
               
 
                                                      
 
 
 
 
 
 

Doi Pumuen Coffee and Tea

กาแฟ,กาแฟออแกนนิค,ชา,ชาเพื่อสุขภาพ,coffee,tea coffee,black coffee,coffee bean,hot coffee,Pumuen Mountain Coffee,THAI LAHU COFFEE AND TEA,Pumuen Mountain Coffee&tea

Engine by shopup.com