shopup.com

ดูหน้า

นโยบายความเป็นส่วนตัว และความปลอดภัย

นโยบายด้านความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัว

เราให้ความสำคัญ และให้ความเคารพในสิทธิและเสรีภาพของท่านเป็นอย่างยิ่ง เราจะไม่เปิดเผย หรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อผู้อื่นโดยเด็ดขาด เว็บไซต์ของเรามีระบบป้องกันที่มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูง ท่านจึงมั่นใจได้ว่าทุกๆรายการสั่งซื้อของท่านจะมีความปลอดภัย และข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับสูงสุด

 

pumuenmountain.com ต้องการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังรายการต่อไปนี้

1. ชื่อ-นามสกุล

2. ที่อยู่ปัจจุบัน

3. ที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า และพัสดุภัณฑ์ต่างๆ

4. หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร

5. อีเมลแอดเดรส

6. หมายเลขบัตรเครติด (กรณีทำรายการสั่งซื้อโดยชำระค่าสินค้า และบริการผ่านบัตรเครดิต)

7. วันหมดอายุของบัตรเครดิต

 

ข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะใช้สำหรับ

1. แจ้ง-ตอบกลับ-รายงานสถานะ ของรายการสินค้าที่ท่านสั่งซื้อ

2. แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับสินค้ามาใหม่ โปรโมชั่นต่างๆ และรายการส่งเสริมการขายชิงรางวัลต่างๆ

 

*** ท่านสามารถทำการแก้ไข ปรับปรุงรายการ หรือยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ตลอดเวลา และหากท่านไม่สามารถทำรายการยกเลิกได้ กรุณาแจ้งมาที่ supachokcoffee@gmail.com (โดยใช้ชื่ออีเมลที่ท่านต้องการยกเลิก) หรือแจ้งเข้ามาได้ ผ่านทุกๆช่องทางการ ติดต่อเรา เมื่อท่านได้ทำการสมัครสมาชิกแล้ว แสดงว่าท่านได้อนุญาตให้เราเข้าถึงข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่าน ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ระบุไว้แล้วข้างต้น และหากมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มข้อกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวใดๆ ทีไทม์เทอเรซจะแจ้งให้ท่านสมาชิกรับทราบในหน้านี้ ขอให้ท่านกรุณากลับเข้ามาอ่านอย่างสม่ำเสมอ นโยบายความความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัวนี้ได้ถูก

 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 29 มีนาคม 2559


29 มีนาคม 2559

ผู้ชม 1886 ครั้ง

Engine by shopup.com