shopup.com

ดูหน้า

โฮมสเตย์

ประวัติความเป็นมา หมู่บ้านลาฮู ดอยปู่หมื่น

หมู่บ้านดอยปู่หมื่น ตั้งอยู่ในเขตอำเภอแม่อายฝาง-แม่อาย ความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,400 - 1,500 เมตร และยอดเขาสูงสุด คือ ดอยผ้าห่มปก ความสูง 2,285 เมตรความสูงเป็นอันดับ 2 ของประเทศ ประชากรที่อาศัยอยู่บ้านปู่หมื่นเป็นชาวเขาเผ่าลาหู่แดงและลาหู่ดำ อพยพเข้ามาจากประเทศจีน พม่า และเข้ามาอยู่ในประเทศไทย เมื่อ 150 ปีที่แล้ว ชาวบ้านมีอาชีพปลูกชา กาแฟ และผลไม้เมืองหนาว เลี้ยงสัตว์ รับจ้าง หมู่บ้านยังไม่มีไฟฟ้าใช้ ใช้น้ำประปาภูเขา บัจจุบัน 96 ครัวเรือน มีประชากร 560 คน มีโรงเรียนตำรวจชายแดนดูแลการสอน

กิจกรรม หมู่บ้านลาฮู ดอยปู่หมื่น

• สัมผัสวิถีชีวิตชาวลาหู่
• เดินป่าศึกษาธรรมชาติเส้นทางหมู่บ้าน น้ำตกปู่หมื่น
• ดูนกพันธุ์หายากกว่า 300 ชนิด
• ชมการแสดงเต้นรำแบบลาหู่ และเป่าแคน
• ศึกษาการทำเกษตร การเก็บใบชากาแฟ การคั่วใบชา


11 มิถุนายน 2561

ผู้ชม 7766 ครั้ง

Engine by shopup.com