shopup.com

ดูหน้า

เกี่ยวกับเรา


 

ดอยปู่หมื่นเป็นแหล่งเพาะปลูกวัตถุดิบออร์แกนิค กาแฟ และชาคุณภาพ ของผลิตภัณฑ์ดอยปู่หมื่น

ตั้งอยู่ ณ เทือกเขาแดนลาว ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  ที่มีความสูง 2,285 เมตร

จากระดับน้ำทะเล ด้วยระดับความสูงที่เหมาะสมทำให้สภาพอากาศเย็นสบาย มีสภาพแวดล้อมแวดล้อม

อุดมสมบูรณ์ ทำให้ต้นกาแฟ และต้นชา ค่อยๆเจริญเติบโต กระบวนการสะสมสารอาหาร และแร่ธาตุ

ต่างๆเป็นไปอย่างช้าๆ ส่งผลให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพ และมีรสชาติเยี่ยม คงคุณค่าของวัตถุดิบ

ที่เป็นเอกลักษณ์ทางภูมิศาสตร์                                     

 
 
 
 

 การรับรองคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ดอยปู่หมื่นกาแฟ และชา ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคจากสถาบันชั้นนำต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ อาทิ เช่น องค์การอาหารและยา ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาล ได้รับการับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคจาก FDA/EUเป็นต้น ท่านจึงมั่นใจได้ในคุณภาพ และความปลอดภัย ของผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ ดอยปู่หมื่นกาแฟ และชา

 

 เป้าหมายของเรา เรามีความมุ่งมั่นพัฒนาผลผลิตกาแฟ และชา ที่เพาะปลูกในประเทศไทยให้มีคุณภาพดีเป็นที่ยอมรับ ทั้งในประเทศ และในระดับสากล ส่งเสริมการกระจายผลผลิตทางการเกษตรของไทยออกสู่ตลาดโลก รองรับการเติบโตของเศรษฐกิจด้านกาแฟ และชา อย่างมืออาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย และแรงงานทุกๆภาคส่วนในไร่กาแฟ และชา

 

 ดอยปู่หมื่นกาแฟ และชา ขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกๆท่านที่สนับสนุน และให้โอกาสเราได้เสิร์ฟ กาแฟและชาคุณภาพในหลากหลายรสชาติที่ท่านชื่นชอบ และหากท่านต้องการสอบถามรายละเอียด เกี่ยวกับสินค้าใดๆเพิ่มเติม ขอให้ท่านโปรดสบายใจที่จะติดต่อสอบถามเข้ามาได้ผ่านทุกๆช่องทาง การ ติดต่อเรา ครับ


23 มิถุนายน 2560

ผู้ชม 12935 ครั้ง

Engine by shopup.com