shopup.com
สินค้า จำนวน ราคา รวม
รวม 0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00% 0.00
ผู้จัดส่ง : 0.00

รวมทั้งสิ้น

0.00 บาท

วิธีการชำระเงิน

โอนเงินผ่านธนาคาร
# ธนาคาร บัญชี
1 ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
สาขา ฝาง
เลขที่บัญชี 238-2-47211-2
ชื่อ น.ส.ธมลวรรณ ศิริพฤกชาด
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
2 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
สาขา ฝาง
เลขที่บัญชี 374-0-97355-1
ชื่อ บจ. ไทยลาฮู กาแฟและชา
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

ไม่ได้เป็นสมาชิก

Engine by shopup.com